Casa prefabricada, si o no?

Una casa prefabricada representa una opció viable, segura i competitiva en quant a preus, si es compara amb una casa de construcció tradicional. Ara bé, quan va sorgir aquest nou sistema, no van ser molt ben acollides ja que es creia que eren molt estandarditzades i poc resistents.  

Per sort, els nous sistemes constructius i l’avenç de la tecnologia han permès perfeccionar les tècniques i els materials que s’utilitzen, aconseguint a més a més disminuir els costos.

Gràcies a tot això, les cases prefabricades es perceben actualment com una solució a limitacions residencials, sent tan funcionals i duradores en el temps com les cases tradicionals.  

Ara bé, tot i que els habitatges prefabricats tenen nombrosos avantatges, també compten amb algunes desavantatges, i per això te les volem explicar. Perquè si estàs considerant adquirir una d’aquestes cases, és important que coneguis fins al més petit detall sobre elles. 

Què és una casa  prefabricada?

Una casa prefabricada és producte d’un sistema de fabricació industrial on es produeixen tots els elements de l’habitatge. Aquests elements, com parets, instal·lacions i acabats, es fabriquen sota estrictes controls de qualitats, més grans inclòs que els que s’utilitzen en una casa tradicional.  

Una vegada que la casa s’ha construït totalment a la fàbrica, es trasllada a la parcel·la on, després de preparar el terreny, comença a muntar-se. . 

Existeixen dos tipus de cases prefabricades:

Aquelles que es construeixen peça per peça i es fabriquen de forma individual per a que després es puguin assemblar. Són exactament les que es coneixen com a cases prefabricades. 

Aquelles que es construeixen mòdul per mòdul i s’acaben per complert a la fàbrica, el què permet ampliar-la si s’afegeixen nous mòduls. Aquestes es coneixen com a cases modulars

Casa prefabricada vs casa modular

Avantatges d’una casa prefabricada

Preu

Les cases prefabricades arriben a ser entre un 20% i un 40% més econòmiques que les cases tradicionals. El motiu? La forma com es construeixen. Aquestes cases es fabriquen de tal manera que s’optimitza la mà d’obra, els materials i el seu trasllat, així com les tasques necessàries per a la seva fabricació. 

A més, el seu cost total no sol tenir canvis un cop que s’ha establert i s’ha tancat en el contracte, el què suposa evitar-se sorpreses desagradables i la converteix en una opció més atractiva quan es té un pressupost limitat.  

Terminis de construcció

Degut a que els habitatges prefabricats es construeixen prèviament en una fàbrica, utilitzant tècniques i processos d’elaboració industrials, suposen una major eficiència en quant a qualitat, temps i cost

Aquesta eficiència en el temps de fabricació, provoca que aquestes cases es construeixin en menys de la meitat del temps que les cases tradicionals. 

Per tant, aquestes cases són una molt bona opció quan es té certa urgència per mudar-se. 

Respecte al medi ambient

Les cases prefabricades es construeixen amb un sistema eficient, sota la reglamentació i exigència dels procediments industrials. Per optimitzar el procés de fabricació es minimitzen els residus generats en la construcció de les cases prefabricades. Addicionalment, el procés d’instal·lació en el lloc és considerablement més net, ja que no genera enderrocs.   

Consum energètic

Les cases prefabricades requereixen d’un consum energètic inferior al d’una casa tradicional. Això passa per la optimització tèrmica que ofereixen els materials amb els que es construeixen, així com la forma en la que s’aprofita la llum natural que entra a través dels seus grans finestrals. Això no és només un avantatge en termes econòmics, si no que també contribueix a la conservació del medi ambient.  

Dissenys

Els dissenys de les cases prefabricades busquen allunyar-se de les formes que es poden aconseguir amb els mètodes de construcció tradicional. Això dóna com a resultat cases de disseny innovador i d’avantguarda; i tot i que molts ja estan preestablerts, potser puguis optar per sol·licitar un disseny personalitzat depenent del pressupost amb el que comptis.   

Inconvenients d’una casa prefabricada

Manteniment

El manteniment d’aquest tipus d’habitatges depèn dels materials que s’hagin utilitzat en la seva construcció: fusta, metall o formigó. De fet, les cases prefabricades de fusta necessiten més manteniment que les metàl·liques i aquestes, a la vegada, requereixen més manteniment que les de formigó.  

Llavors és important tenir en compte que les cases prefabricades originen un alt cost en manteniment, ja sigui preventiu o correctiu. Així que, encara que el preu d’un habitatge prefabricat és més econòmic, hi ha moltes despeses que has de tenir en compte, tant en pintura com en tractaments contra el foc i la humitat.

Finançament

Tot i que el número de bancs que accepten finançament per a aquest tipus d’habitatge està en augment, encara és força reduït, el que pot complicar l’accés a un crèdit hipotecari per a la seva construcció.  No obstant, no és impossible. Així que contacta amb les entitats bancàries que si ho fan i assegura’t de complir amb els requisits necessaris, com és el compliment de regulacions per part de l’empresa fabricant.  

Fenòmens naturals

Aquest tipus de cases és molt resistent, més encara si es realitza una bona feina de cimentació en el moment de la seva instal·lació. No obstant, no són recomanables en zones d’alta incidència sísmica, de riuades o de pas d’huracans

I fins aquí el nostre resum! Ara que ja saps els avantatges i les desavantatges d’aquest tipus de cases, optaries per una d’elles com la teva futura llar? Si vols rebre més assessorament al respecte, no dubtis en contactar-nos!

Explica’ns el teu projecte

Deixa’ns les teves dades, explica’ns quin és el teu projecte i un dels nostres assessors especialitzats es posarà en contacte amb tu.

Protecció de dades personals

Utilitzarem les seves dades per a respondre consultes, enviar comunicacions comercials i realitzar anàlisi estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulti la política de privacitat.