Quant costa construir una casa a mida?

Una casa a mida pot ser una gran idea, però sol tractar-se d’un projecte que genera molts dubtes. La principal d’elles, està relacionada amb la inversió que es necessita. Com passa amb la majoria de les decisions de compra, el preu és un factor important, i en aquest cas no podia ser menys. 

Per això, i per ajudar-te a tenir una guia per poder fer uns càlculs aproximats, a continuació ens encarregarem de desvetllar tots els dubtes relacionats amb els costs involucrats en la construcció d’un habitatge enlloc d’adquirir-ne un de ja construït. 

Què considerar per calcular el preu?

Edificar un habitatge és un procés complexa, que requereix d’una sèrie de passes prèvies que no poden evitar-se i molt menys, prendre’s alegrement. A més a més, implica assumir un risc financer important. Per això és primordial fer una investigació molt exhaustiva per llistar tots els factors que poden influir sobre el preu final. 

 • Configuració de l’habitatge. Un dels factors que més incidència té sobre els costs de construcció d’un habitatge, és la configuració dels espais. Quina quantitat de plantes tindrà, si hi haurà garatge, soterrani, traster, número d’habitacions i les seves dimensions, etc.    
 • EntornLa compra del terreny sobre el qual s’edificarà la propietat, és una de les despeses més grans del procés, ocupant entre un 40% i un 50% del pressupost. A més a més, és important considerar altres factors que també poden condicionar el cost final, com són el tipus de sòl, construccions existents que s’hagin d’enderrocar, l’orografia, etc.
 • Acabats i qualitat dels materials de construcció.  Un altre punt a considerar és la qualitat dels materials emprats en la construcció de l’habitatge i el tipus d’acabat que es desitgi aconseguir. Aquests dos temes tenen influència directa sobre el cost final. No és el mateix aplicar uns acabats d’alta gamma, que uns de gamma mitja.  
 • Zones exteriors. Si ets de les persones que vol comptar amb espais exteriors en els que passar de temps de descans i afegir comoditats addicionals com un jardí, una piscina o una terrassa, hauràs de considerar els costs addicionals, així com el manteniment requerit per a aquesta classe d’espais 
 • Cuina. És força probable que el gruix del nostre pressupost se’n vagi directe a la cuina, espai que per les seves característiques requereix més quantitat de materials, els quals a més a més solen ser més costosos, sense mencionar els electrodomèstics i el mobiliari.  

Com pots veure, són molts els factors que intervenen en el preu de construcció d’un habitatge a mida. Tota la inversió dependrà de les decisions que es prenguin en el desenvolupament del projecte, sent fonamental la guia d’un arquitecte i treballar amb un equip professional amb la capacitat d’optimitzar els recursos i treure el màxim profit al pressupost disponible.  

Quin és el preu del m2 en construcció? 

En línies generals, quan es planifica la construcció d’una casa a mida, se treballa en base a preus mitjans per metre quadrat, on ja es tenen en compte els impostos, llicències i altres detalls involucrats en el procés. Actualment, el preu mig per metre quadrat per un habitatge unifamiliar sol moure’s entre 750 €/m2 i 900 €/m2 construït d’habitatge, tot i que també és possible trobar preus des de 600 €/m2 i fins a 1.200 €/m2.  

No obstant, el pressupost real de la construcció pot tenir moltes variacions, distant molt d’aquestes estimacions genèriques.   

Altres factors que influeixen en el preu

A més a més dels factors esmentats anteriorment, existeixen altres aspectes que haurien de considerar-se dins els procés de construcció d’una casa a mida. Per exemple: 

 1. Tipus d’estructura

Un dels factors condicionants sobre el preu final del projecte de construcció és el tipus d’estructura. No és convenient escatimar costos en aquest tema, principalment per una qüestió de seguretat. Els materials més comuns són:  

 • Formigó. Aquest és un sistema eficient, resistent a diferents condicions climàtiques i amb la capacitat de reduir el risc d’incendis. El seu cost mig és de 125 €/m2 a 140 €/m2. 
 • Fusta. Es tracta d’un material econòmic i amb la capacitat d’incrementar l’aïllament tèrmic, a més a més de ser molt fàcil de treballar. Té un cost aproximat d’entre 190 €/m2 a 2.100 €/m2.   
 • Acer. També sol ser un material econòmic que a més a més s’instal·la molt ràpid, reduint el temps d’execució i el cost de la mà d’obra involucrat en el projecte. El seu cost aproximat és de 90 €/m2 a 100 €/m2. 

2. Honoraris professionals

 • Són varis professionals que participen en la planificació del projecte, les fases prèvies a l’inici de l’obra i l’execució, fins que lliurada al propietari. 
 • En primer lloc, és imprescindible la intervenció d’un arquitecte que s’encarregui d’escoltar les idees del propietari per després plantejar la seva visió del projecte.  
 • A més a més, es requereixen estudis del terreny a càrrec d’un topògraf, una empresa que constructora que executi l’obra segons les especificacions donades per l’arquitecte i un aparellador que s’encarregui de dirigir l’execució, coordinar la seguretat i assegurar-se que tot procedeixi com l’establert. En conjunt, tots aquests professionals generen uns honoraris que van del 10 al 20% del total del cost final.  

3. Llicències municipals

 • Abans d’iniciar la construcció és necessari assumir el cost de diferents taxes que varien en funció dels reglaments de cada ajuntament. Existeixen impostos sobre construccions i obres que oscil·len sobre el 4% del cost d’execució material. A més a més, també estan els permisos d’obra, els de gestió de residus de la construcció o els permisos per a la demolició, en cas que sigui necessària.   
 • Quan finalitza el procés de construcció i ens disposem a la ocupació de la nova propietat, és necessari tramitar algunes llicències que tenen costs variables. Es requereix una llicència de primera ocupació, cèdula d’habitabilitat, alta de subministraments, etc. També hauríem d’incloure les despeses relacionades amb la neteja d’obra, mobiliari i decoració. 

En resum, quins serien els preus de construcció per un habitatge unifamiliar? 

 • Per a una casa unifamiliar de 2 plantes amb una superfície de 120 m2, el preu estaria entre els 140.000 € als 168.000 €. Tingues en compte que aquest seria un preu orientatiu, tenint en compte el cost de la construcció i els materials, sense incloure el terreny sobre el que s’edificarà la propietat.  
 • Per suposat, que el preu final varia en funció dels metres quadrats. Així doncs, basant-nos en el preu mig de 900 i 1.200 € / m2, una casa a mida d’un 50m2, tindrà un cost orientatiu d’entre 35.000 € i 60.000 €, mentre que una de 70m2, estarà entre els 49.000 € i els 84.000 €. 
 • És molt important que l’arquitecte sàpiga del teu pressupost màxim. D’aquest forma us lliurarà propostes on s’optimitzin al màxim els recursos disponibles i així es poden adequar a les vostres necessitats. 

T’ha servit d’ajuda aquesta informació? Explica’ns la teva experiència amb la construcció de la teva casa. Deixa’ns els teus comentaris!

Explica’ns el teu projecte

Deixa’ns les teves dades, explica’ns quin és el teu projecte i un dels nostres assessors especialitzats es posarà en contacte amb tu.

Protecció de dades personals

Utilitzarem les seves dades per a respondre consultes, enviar comunicacions comercials i realitzar anàlisi estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulti la política de privacitat.