Construcció del teu habitatge. Quines despeses tenir en compte?

Construir una casa pròpia és un tema complex per a moltes persones, principalment per la manca d’experiència i coneixements sobre el tema.  

Per això hem volgut crear una guia orientativa sobre el procés de construcció d’una casa i totes les despeses addicionals associades al projecte. D’aquesta forma et serà possible optimitzar el pressupost disponible, sense perdre de vista cap detall important i aconseguir estalvis durant el procés. 

Factors a considerar quan construeixes casa teva

Com a estalvi mig, la auto-construcció de cases ofereix la possibilitat d’estalviar fins a un 30% dels costs involucrats en l’adquisició d’un habitatge. L’avantatge més destacada es que obtindràs la casa sense la mediació d’un promotor immobiliari. Ara bé, és important considerar alguns factors que influeixen en les despeses associades:  

  • Necessitat i abast de l’obra. És important fixar les necessitats que teniu per a determinar les característiques del projecte i l’abast de l’obra. Tens diferents opcions, podent reformar, rehabilitar o construir des de 0 la propietat sota els paràmetres que tinguis en ment. 
  • Elaboració del pressupost inicial. Les característiques que es decideixin incloure a l’immoble afectaran al cost final que arribarà a tenir l’obra. En conseqüència, és important analitzar els preus mitjans del mercat de la construcció, que ronden entre els 900 € i els 1.200 € per metre quadrat de superfície construïda.  
  • Adquisició del terreny. En cas que no siguis el propietari d’un terreny, hauràs d’adquirir-lo, el qual representarà entre un 30% i un 40% del pressupost total necessari per al projecte. En cas de posseir el terreny, existeixen despeses addicionals com el condicionament del terreny, feines de demolició, etc. 
  • Honoraris professionals. Dins del projecte de construcció intervenen diferents professionals, cada un d’ells amb funcions imprescindibles. És important considerar aquesta despesa, la qual no s’inclou en les estimacions de preu per metre quadrat, i en canvi és una de les principals despeses addicionals. 

Costs addicionals que has de considerar en el moment de construir casa teva  

Sol prendre’s com a referència el preu mig del metre quadrat de construcció, però la realitat és que abans, durant i després d’estar acabat el nou habitatge, existeixen despeses addicionals que s’han d’assumir. Aquí et passem un llistat perquè les tinguis en compte: 

Compra del terreny

Ets el propietari del sòl on vols construir l’habitatge? Si ho ets, tens un mal de cap menys, però en cas que no, hauràs de procedir amb la compra.  Això incrementarà la despesa total entre un 30% i un 40%, depenent del tipus de zona residencial on el vulguis comprar. 

A la transmissió del terreny s’hi sumen una sèrie d’impostos propis de la operació de compravenda i despeses addicionals relacionades amb la preparació del sòl per al procés de construcció de l’habitatge. Per exemple, necessitareu de la intervenció d’un topògraf per a la realització d’un estudi complert que aportarà dades necessàries per al treball de l’arquitecte. 

Redacció del projecte

Cap propietat immobiliària pot edificar-se sense el disseny i la planificació d’un arquitecte. El projecte lliurat per aquest professional haurà de ser presentat a l’ajuntament per a la tramitació dels permisos de construcció. L’arquitecte doncs, serà una peça clau en la creació d’un espai que resulti funcional, adaptat al vostre pressupost i necessitats. 

Aquest s’encarregarà de prendre totes les idees que tens en ment i t’oferirà solucions convenients en base a la seva experiència. A més a més, pot convertir-se en l’enllaç amb constructores i altres professionals necessaris per dur a terme la construcció, el què ens és de gran ajuda si som inexperts en el tema.  

Taxes i impostos 

Quelcom que sol ignorar-se, és que el preu de la construcció està subjecte a un 10% d’IVA, ja que es tracta d’una activitat gravada per impostos reduïts per a l’ús de l’habitatge. Addicionalment, s’ha de pagar l’impost OCIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), que es cobra a nivell municipal i el preu del qual varia segons l’ajuntament.   

També és necessari realitzar pagaments posteriors a la finalització de la obra, com la cèdula d’habitabilitat, l’alta cadastral, el certificat energètic i l’alta definitiva dels subministraments com l’aigua, la llum, el gas, etc. Totes aquestes despeses addicionals no estan contemplades dins el preu de l’execució de la obra.  

Llicència

Un altre tema a considerar són les llicències. Cap projecte de construcció pot executar-se sense les corresponents llicències urbanístiques o permisos de construcció emesos segons la normativa de cada ajuntament. És un tràmit el cost del qual varia segons les dimensions i importància de la obra en qüestió.   

Algunes de les llicències necessàries serien: la llicència d’obra, que és un permís de l’administració local per a executar la construcció. En el cas de la construcció d’un habitatge, es requereix una llicència d’obres majors, mentre que per a reformes i modificacions, només seria necessària una llicència menor.  

Una vegada acabada l’execució de la obra, és imprescindible tramitar la llicència de primera ocupació. Sense aquest tràmit, les empreses que proveeixen serveis públics estaran impossibilitades de realitzar el subministrament dels mateixos. Afortunadament el seu cost no és excessiu, però és una nova despesa que s’ha de sumar a la llista.

Assegurança 

Tot i que molt pocs coneixen aquest detall, la contractació d’una assegurança és un tema obligatori en el moment d’iniciar un projecte de construcció d’un habitatge. Tal com passa en el moment de comprar un cotxe, les assegurances estan dissenyades per a cobrir qualsevol desperfecte d’origen que pugui afectar als elements estructurals de la propietat i comprometre l’edificació. 

El cost d’aquesta assegurança dependrà de l’empre amb la que es contracti, així com les característiques de les pòlisses o de la superfície construïda. Com a cost mig, aquesta classe d’assegurances tenen un preu d’uns 2.500 € per a habitatges amb un valor total de 250.000 €. 

Alta en companyies de serveis

La contractació de serveis bàsics per a la propietat és un tema important a considerar, però que sol oblidar-se en la majoria de casos. Aquesta despesa, tot i no ser molt elevada, si que l’has de llistar en el pressupost ja que és fonamental per poder gaudir de l’habitatge.   

Ara bé, per al procés de construcció les empreses ofereixen subministres provisionals que són substituïts una vegada que la propietat compta amb les llicències corresponents.  

Tanques, murs i jardins  

Els exteriors de la propietat representen una despesa important que també has de tenir en compte quan construeixes el teu habitatge des de zero. Les tanques i els murs per delimitar el terreny són indispensables per a la seguretat dels propietaris, sent excloses del pressupost global de la obra. 

De la mateixa manera, els elements exteriors com jardins, terrasses, piscines i zones de joc, s’han de sumar al cost tota que assolirà el projecte. 

Finançament 

En cas que hagis hagut de demanar una hipoteca al banc, també es generaran unes despeses extra que has de tenir en compte. Aquestes despeses són, per exemple: la taxació, que sol ser d’uns 400 €, la notaria per un cost aproximat al 0,5 % de la responsabilitat hipotecària que s’assumeix, els impostos sobre actes jurídics i els interessos bancaris.  

Com has pogut veure, en la construcció d’un habitatge d’obra nova és molt important considerar cada una de les despeses associades al projecte sense deixar res sense lligar. Aquesta serà la única manera d’evitar-se sorpreses. 

I tu, estàs pensant en la autoconstrucció del teu habitatge? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a fer-la realitat. I amb tot lligat!

Explica’ns el teu projecte

Deixa’ns les teves dades, explica’ns quin és el teu projecte i un dels nostres assessors especialitzats es posarà en contacte amb tu.

Protecció de dades personals

Utilitzarem les seves dades per a respondre consultes, enviar comunicacions comercials i realitzar anàlisi estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulti la política de privacitat.