Avantatges de l’aerotèrmia vs sistemes tradicionals

Si estàs pensant en com estalviar energia i tenir una casa autosuficient, és bo que coneguis què és l’aerotèrmia, com funciona i quines són les seves avantatges. L’aerotèrmia és una tecnologia que permet extreure un alt percentatge de l’energia de l’aire, per aportar calefacció, refrigeració i aigua calenta, a través de bombes de calor.  

I segur que et demanaràs… I quines són les avantatges d’aquest sistema? Són moltes, i les més importants són l’estalvi energètic i la preservació del medi ambient.

L’aerotèrmia és una energia neta i renovable, que ha anat guanyant terreny davant els sistemes tradicionals que utilitzen gas, gasoil, propà, pellets i altres. L’energia s’obté de l’aire a través de bombes de calor aerotèrmiques, que utilitzen un baix consum d’energia per a que pugui funcionar un compressor que té la unitat.  

I quin és el seu preu? El seu preu pot variar d’acord amb els metres quadrats de l’habitatge i la qualitat dels equips. 

Vols saber més? T’expliquem més en detall quines són les avantatges que aporta aquest sistema davant els sistemes tradicionals. 

Avantatges de l’aerotèrmia vs sistemes tradicionals

Estalvi energètic

Aquest sistema és d’alta rendibilitat i pot estalviar fins a un 75% en la factura de l’electricitat, respecte als sistemes tradicionals.   

Preserva el medi ambient

No es contaminant i redueix les emissions de CO2. És una energia renovable, neta, segura i natural, que perdura en el temps.

Té múltiples usos en un sol equip

Pot utilitzar-se com a mitjà de calefacció, refrigeració i proveeix també aigua calenta amb una sola bomba de calor geotèrmica, reduint així el número d’equips. A més a més, un Split pot subministrar aire fred per l’estiu i aire calent a l’hivern, sense tenir despeses addicionals.  

Escàs manteniment

Atès que no tenen un cremador i càmera de combustió, no generen residus que necessitin d’un manteniment continu. Funciona com qualsevol altre electrodomèstic que puguis tenir a casa teva. 

De fàcil instal·lació

S’instal·len fàcilment i es poden aprofitar instal·lacions existents. No és necessari fer ús de dipòsits que emmagatzemin algun tipus de combustible. Tampoc són necessaris conductes per a l’evacuació de gasos ni xemeneies.  

La calefacció geotèrmica la pots rebre a través de conductes o d’equips d’aire com splits i radiadors, o per mitjà de sol o sostre radiant. 

Ofereix seguretat

És completament impossible que es produeixi cap accident. No hi ha emissions que contaminin l’ambient i puguin generar accidents i problemes de salut.  

No utilitza combustibles fòssils

Aquest sistema s’alimenta únicament d’electricitat a diferència dels sistemes tradicionals que requereixen, a més a més, d’altres fonts d’energia com gas o gasoil. 

Procés per obtenir l’energia 

  • L’atmosfera rep l’energia emesa pel sol. 
  • La bomba de calor captura l’energia des de l’atmosfera.
  • La unitat d’aerotèrmia exterior utilitza l’energia i l’envia a la unitat d’aerotèrmia interior a través d’un sistema de canonades per on flueix un líquid refrigerant.   
  • El refrigerant absorbeix la calor i desprèn un vapor que és condensat per un compressor; incrementant la temperatura del sistema. 
  • La unitat interior escalfa l’aigua i produeix calor a l’ambient. 

Les bombes de calor utilitzen un gas refrigerant que modifica el seu estat físic per a que pugui passar la transferència de calor a  través d’un treball mecànic. El treball mecànic es dur a terme mitjançant els components que integren el sistema: compressor, condensador, dispositiu d’expansió i evaporador.  

Et decidiràs per aquest sistema? Deixa’ns els teus comentaris i explica’ns què et sembla. 

Explica’ns el teu projecte

Deixa’ns les teves dades, explica’ns quin és el teu projecte i un dels nostres assessors especialitzats es posarà en contacte amb tu.

Protecció de dades personals

Utilitzarem les seves dades per a respondre consultes, enviar comunicacions comercials i realitzar anàlisi estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulti la política de privacitat.